Site info

Partituren en muziekvoorbeelden

Om de lijst van de uitgegeven composities evenals de muziekvoorbeelden te bekijken, klik je eerst in de “Home page” op  “Lijst instrumentale muziek”.
Vervolgens klik je op één van de instrumenten.

Voor elke compositie staan alle gegevens (uitgiftenummer, titel en bezetting) vermeld en bovendien kan je één of meer bladzijden uit de partituur terugvinden in een voorbeeldblad.

Bij elke compositie staat ook het nummer van het voorbeeldblad vermeld.

Surf gewoon verder in de lijst van het instrument, je komt dan automatisch aan bij de voorbeeldbladen, waarin je een afdruk van een pagina uit de gewenste partituur kan bekijken.

Voor wat de uitgegeven liturgische muziek betreft, klik je eerst in de “Home page” op “Catalogus liturgische muziek” en vervolgens klik je op het item naar keuze om de uitgegeven partituren en ook de voorbeelden in de lijst te bekijken.

Merk op dat je in de menubalk van “Acrobat reader” de muziekvoorbeelden zelf nog kan uitvergroten om gemakkelijker te kunnen lezen.

Moeilijkheidsgraad

Naast elke titel wordt ook de moeilijkheidsgraad vermeld:

Gemakkelijk (1) – Medium (2) – Moeilijk(3)

Bestellingen – Aankopen – Informatie

Bij de uitgever “DMP” kan je steeds terecht voor nog meer informatie over de “partituren.

De “partituren” kunnen besteld en aangekocht worden in de verschillende muziekhandels – zie pagina “Links”.

De liturgische muziek kan ook besteld worden in de “Liturgische Centra” zie “Links – Liturgische Centra”.

Daartoe wordt er onder de hoofdtitel van een instrument of van de composities voor de liturgie een lijn voorzien met de volgende informatie:

“Orders”:   www.julienkeymolen.be/nl/links

Als je daarop klikt dan kom je in mijn site terecht op de pagina van de “Links”. Je kan dan een keuze maken waar je de bestelling of aankoop wil plaatsen.

Biografie “Julien Keymolen”

Wil je meer vernemen over mezelf: zie pagina “Bio”

Nieuw

In deze pagina wordt je geïnformeerd over de laatste bijwerking en over de nieuwigheden die in de site werden doorgevoerd.

Talen

Mijn website kan men vanaf nu lezen in zes talen:
Nederlands – Engels – Frans – Duits – Spaans en Portugees.

Klik op de gewenste taal en de “Google vertaling” doet dan automatisch het nodige.

Opmerking:

De titel en de teksten van de composities (PDF – documenten) worden niet vertaald. Ze staan in de site vermeld in de taal waarin ze werden uitgegeven.

Finale

Ik heb een Nederlandstalig document geschreven waarin je stap voor stap met “Finale” kan leren werken.

Het is een belangrijk basisdocument speciaal voor de beginner. Het werd uitgegeven in Heverlee bij “Euprint” – gegevens cfr. “Info”. Het is vooral van toepassing voor de editie 2005/2006, maar voor latere edities blijven de basisprincipes grotendeels dezelfde, alleen moet je sommige bewerkingen in een ander menu uitvoeren.

Hoe dan ook, het zal zeker van nut zijn om zonder problemen met “Finale” je eerste partituur te drukken.

Woord van dank

Graag dank ik iedereen om de foto’s die ik heb kunnen nemen, te mogen gebruiken om er mijn website mee te illustreren.

Dank aan Els Debevere, stadbeiaardier van Nieuwpoort. De afbeeldingen van de beiaard werden genomen in de Kerk van Nieuwpoort-stad en van de mobiele beiaard(Praag).

Ook Stiene en Mathijs Wauters wil ik danken voor de tekeningen die ze hebben gemaakt om er de  “kinderliederen” mee te verfraaien.