Koorzang en Liturgie

De vreugde van het geloof is zeker ook terug te vinden in de poëtische en ook wel in een zakelijke benadering van de vernieuwende liturgische teksten. Maar evenzeer dragen de zorgvuldig gekozen gezangen en de bezinningsmuziek hun steentje bij aan de vieringen. Vooraf zou ik willen zeggen dat onze kerkkoren tegenwoordig een behoorlijk, zo niet zeer goed niveau halen en dat is heel tof om dat te mogen ervaren.

Zelf heb ik verschillende jaren een kerkkoor mogen leiden in een goede samenwerking met de Pastoor. Dirigent en koor moeten steeds samen streven naar een hoge kwaliteit van de uitgevoerde gezangen. Voeg daar nog een perfecte samenwerking met de priester aan toe om de liederteksten evenwijdig te laten lopen met de inhoud van de lezingen, dan zijn we pas goed bezig. Koorzang is er niet om de boel op te vrolijken…wat aan het altaar geschiedt, is nog altijd het belangrijkste.

De liederen, zij het nu samenzang of koorzang, moeten als een bezinning ervaren worden voor de lezingen die er aan voorafgegaan zijn. Een goed evenwicht tussen gebed en zang maakt elke viering tot een feest. Maar voor de feestelijke vieringen zelf, mag het echt ook “feestelijk” zijn met een meerstemmig ordinarium en met prachtige meerstemmige liturgische gezangen. Als je dan nog een lezinglied en een communielied inlast voor samenzang met het volk dan zit je helemaal goed.

Het volk zingt eenstemmig het refrein mee en de strofen worden door het koor meerstemmig gezongen. Volkszang, koorzang en gebed worden dan samen één. Dat is ten slotte de bedoeling van “eucharistie”vieren. Moge dit alles ons er toe aanzetten om onze verbondenheid met elkaar meer kracht bij te zetten.

CATALOGUS LITURGISCHE MUZIEK

Liederen voor de eucharistie

Liederen voor de vormselvieringen

Orgelmuziek

Er is een aanbod van “Orgelmuziek – solo” en “Orgelmuziek in samenspel met een instrument”. De composities kunnen zowel in gewone eucharistievieringen worden gebruikt als in feestelijke diensten.

Kerstmuziek

Tevens werden kerstmuziek onder verschillende vormen toegevoegd. De composities zijn zowel dienstbaar voor de kerstvieringen als voor kerstconcerten.

Muziek voor een koorconcert

Op vraag van koordirigenten en dito voorzitters, werden er meerdere werken voor zang en koorzang die reeds vermeld staan in de catalogus instrumentale muziek, nu ook opgenomen in de catalogus liturgie onder de rubriek “Muziek voor een koorconcert”. Ik ben er van overtuigd dat er materiaal inzit voor uw koorconcert.